Číslo paragrafu: 729

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):KRISTŮV DUCH V PLNOSTI ČASU
2. podnadpis:JEŽÍŠ KRISTUS
Teprve až nadejde hodina, kdy bude oslaven, slibuje Ježíš příchod Ducha svatého, protože jeho smrt a jeho vzkříšení budou naplněním přislíbení daného otcům: Ducha pravdy, jiného přímluvce, dá Otec na prosbu Ježíšovu; Otec ho pošle Ježíšovým jménem; Ježíš ho pošle, až bude u Otce, protože vyšel od Otce. Duch svatý přijde, my ho poznáme, bude s námi navždy, bude s námi přebývat, všemu nás naučí a připomene nám všechno, co nám Kristus řekl, a vydá o něm svědectví; povede nás k úplné pravdě a oslaví Krista; a světu ukáže, v čem je hřích, spravedlnost a soud.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

388 -  Adam, hřích-prvotní, člověk, Ježíš Kristus-Vykupitel, milost 1433 -  obrácení-ke Kristu, Duch svatý, hříchy, milost obrácení 

Vybrané dle klíčových slov:

1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
60 - Boží-přísliby, Abrahám , národy , církev , shromáždit
652 - Boží-přísliby, Boí slib-naplnění , vzkříšení , Písmo svaté  
834 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , církev , církev-katolická , církev-římská
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1817 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , ctnosti-božské , naděje , štěstí
1950 - Boží-přísliby, moudrost , mravní-zákon , výchova-Boží , zlo
2091 - Boží-přísliby, Boží-spravedlnost , dobro , dobrota , hříchy
2541 - Boží-přísliby, dobro , milost , srdce lidské , touha-po Bohu
2548 - Boží-přísliby, dobro , patření na Boha , štěstí , žádostivost
2561 - Boží-přísliby, modlitba , modlitby-prosebné , pramen-živé vody , spása
2573 - Boží-přísliby, Izrael , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2619 - Boží-přísliby, chvalozpěvy , Magnificat , Maria , modlitba
2787 - Boží-přísliby, Bůh-Otec , modlitba , modlitba-Páně , Nová smlouva
2788 - Boží-přísliby, Bůh-Otec , čas , modlitba , modlitba-Páně
727 - Ježíš Kristus a Duch svatý, Duch svatý , Ježíš Kristus , vtělení , pomazání Duchem svatým
683 - Duch svatý-poznání, křest , Bůh-poznání , poznání a víra , víra
715 - Duch svatý-seslání, poslední časy , obnova srdce , usmíření  
215 - Boží pravda, Boží-přísliby , lež , člověk , důvěra
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry