Číslo paragrafu: 726

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):KRISTŮV DUCH V PLNOSTI ČASU
2. podnadpis:"BŮĎ ZPRÁVA, MILOSTÍ ZAHRNUTÁ"
Na konci tohoto poslání Ducha se Maria stává „Ženou“, novou Evou, „matkou živých“, matkou „úplného Krista“. Proto je spolu s apoštoly, kteří „jednomyslně setrvávali v modlitbách“ (Sk 1,14), na úsvitu „posledních časů“, které Duch zahajuje ráno o letnicích zjevným vystoupením církve.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

494 -  Maria-nová Eva, Boží-Syn, hříchy, spása, poslušnost víry 2618 -  beránek, Eva, krev Kristova, Maria, Maria-nová Eva

Vybrané dle klíčových slov:

494 - Maria-nová Eva, Boží-Syn , hříchy , spása , poslušnost víry
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
152 - Duch svatý, Ježíš Kristus , víra , božské osoby , Nejsvětější Trojice
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
248 - Duch svatý, Filioque , tradice-východní , tradice-západní , Nejsvětější Trojice-tajemství
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
687 - Duch svatý, Slovo , Ježíš Kristus , poznání a víra  
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , Slovo , božské osoby  
690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem , přijetí za Boží děti , seslání Ducha svatého , pomazání olejem
691 - Duch svatý, Duch svatý-vlastnosti , ruah , dech-Boží  
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly , voda , křest , pramen-života
705 - Duch svatý, Boží-přísliby , Abrahám , spása , zaslíbení
707 - Duch svatý, zjevení Boha , patriarchové , proroci , Boží Slovo
708 - Duch svatý, Zákon , touha-po Bohu , výchova-Boží , spása