Číslo paragrafu: 715

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):DUCH A BOŽÍ SLOVA V ČASE ZASLÍBENÍ
2. podnadpis:OČEKÁVÁNÍ MESIÁŠE A JEHO DUCHA
Prorocké texty, které se přímo týkají seslání Ducha svatého, jsou výroky, v nichž mluví Bůh k srdci svého lidu v jazyku zaslíbení, s důrazem na lásku a věrnost. Podle těchto přislíbení v „posledních časech“ Duch Páně obnoví srdce lidí tím, že do nich vtiskne nový Zákon; shromáždí a usmíří rozptýlené a rozdělené národy; přetvoří prvotní stvoření a Bůh tam bude bydlet s lidmi v míru.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

214 -  Boží-jméno, Boží-láska, světlo, Bůh-milosrdný, pravda 1965 -  dokonalost, horské kázání, Izrael, mravní-zákon, Nová smlouva

Vybrané dle klíčových slov:

263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
731 - letnice, Duch svatý-seslání , Velikonoce , Duch svatý-božská osoba  
1286 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , Mesiáš , Ježííš Kristus-plnost Ducha  
1288 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , letnice  , Petr (apoštol)
1289 - Duch svatý-pmazán, Duch svatý-seslání , křižmo , pomazání  
1302 - letnice, Duch svatý-seslání    
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
729 - Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý , Duch svatý-poznání , Duch svatý-seslání  
604 - Boží-láska, Ježíš Kristus , oběť-na kříži , usmíření , láska-k Bohu
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení , oběť-na kříži , usmíření , vykoupení
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
1476 - společenství-svatých, poklad církve , zásluhy a smírné skutky , vykoupení , usmíření