Číslo paragrafu: 705

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):DUCH A BOŽÍ SLOVA V ČASE ZASLÍBENÍ
2. podnadpis:DUCH ZASLÍBENÍ
Člověk, zohyzděný hříchem a smrtí, zůstává „k obrazu Božímu“, k obrazu Syna, ale je zbaven „Boží slávy“ a „podoby“. Zaslíbení dané Abrahámovi zahajuje dílo spásy, na jejímž konci sám Syn vezme na sebe „obraz“ a obnoví ho v jeho „podobě“ s Otcem tím, že mu vrátí slávu a Ducha, „který oživuje“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

410 -  člověk, Vykupitel, protoevangelium, Mesiáš, had 2809 -  Boží-jméno, Bůh-Stvořitel, modlitba, modlitba-Páně, sedm proseb

Vybrané dle klíčových slov:

709 - Duch svatý, Zákon , chudoba srdce , zaslíbení  
708 - Duch svatý, Zákon , touha-po Bohu , výchova-Boží , spása
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
152 - Duch svatý, Ježíš Kristus , víra , božské osoby , Nejsvětější Trojice
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
248 - Duch svatý, Filioque , tradice-východní , tradice-západní , Nejsvětější Trojice-tajemství
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
687 - Duch svatý, Slovo , Ježíš Kristus , poznání a víra  
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , Slovo , božské osoby  
690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem , přijetí za Boží děti , seslání Ducha svatého , pomazání olejem
691 - Duch svatý, Duch svatý-vlastnosti , ruah , dech-Boží  
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly , voda , křest , pramen-života
707 - Duch svatý, zjevení Boha , patriarchové , proroci , Boží Slovo
711 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání , potěšení Izraele , proroctví-naplnění , vykoupení Jeruzaléma
713 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání , Služebník Hospodinův , přirozenost-služebníků , smysl utrpení