Číslo paragrafu: 701

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):JMÉNO, NÁZVY A SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
2. podnadpis:SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
Holubice. Na konci potopy (jejíž symbolika se týká křtu) se holubice, kterou vypustil Noe, vrací a přináší v zobáčku čerstvou olivovou ratolest na znamení, že země je opět obyvatelná. Když Kristus vystupuje z vody svého křtu, sestupuje na něho Duch svatý v podobě holubice a zůstává v něm. Duch sestupuje a usídlí se v očistěném srdci pokřtěných. V některých kostelích je Nejsvětější svátost uchovávána v kovové schránce, která má podobu holubice (columbarium); bývá zavěšena nad oltářem. Symbolem holubice označující Ducha svatého je v křesťanské ikonografii tradiční.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1219 -  potopa, hříchy, nový život , znovuzrození 535 -  Ježíš Kristus-křest, křest, Jan Křtitel, hříchy, Zjevení Páně

Vybrané dle klíčových slov:

695 - Duch svatý-symboly, křižmo , pomazání-Duchem svatým , olej , vtělení
696 - Duch svatý-symboly, oheň , ohnivé jazyky , oheň Ducha , letnice
697 - Duch svatý-symboly, oblak , světlo , proměnění na hoře , nanebevstoupení
698 - Duch svatý-symboly, pečeť , biřmování , křest , kněžství
699 - Duch svatý-symboly, vkládání rukou , epikleze , modlitby-církve  
700 - Duch svatý-symboly, prst , vyhánění démonů   
1161 - ikonografie křesťanská, liturgie-obrazy , obrazy posvátné , obrazy-Matky Boží , obrazy-svatých
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly , voda , křest , pramen-života
1192 - obrazy posvátné, tajemství-Kristovo , ikonografie křesťanská , obrazy-Krista , obrazy-svatých
1160 - liturgie-obrazy, obrazy posvátné , evangelium -hlásání , ikonografie křesťanská , obrazy-Krista