Číslo paragrafu: 682

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Až přijde oslavený Kristus na konci časů soudit živé i mrtvé, zjeví skryté úmysly srdcí a každému člověku odplatí podle toho, jak přijímal nebo odmítal milost.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

678 - Poslední soud, milost-odmítání , bližní , nevíra , smýšlení srdce
1059 - Poslední soud, skutky , Ježíš Kristus-soudce , lidé  
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1040 - Poslední soud, Ježíš Kristus-slavný návrat , Boží-spravedlnost , Boží-láska , poslední cíl
1041 - Poslední soud, obrácení , Boží-bázeň , úsilí-o spravedlnost  
679 - Ježíš Kristus-soudce, Poslední soud , milost-odmítání , věčná smrt , život-pozemský
677 - Boží vítězství, Poslední soud , zlo , církev-následování Krista , Nevěsta Kristova
1051 - soud-soukromý, smrt , odplata , Ježíš Kristus-soudce , život-věčný
681 - Ježíš Kristus-slavný návrat, konečné vítězství , dobro , zlo , Poslední soud
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud