Číslo paragrafu: 677

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"
Podnadpis (římská čísla):ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ
2. podnadpis:POSLEDNÍ ZKOUŠKA CÍRKVE
Církev vejde do slávy království jedině prostřednictvím těchto posledních velikonoc, v nichž bude následovat svého Pána v jeho smrti a vzkříšení. Království se tedy neuskuteční nějakým dějinným trumfem církve, cestou vzestupného pokroku, nýbrž Božím vítězstvím nad posledním řáděním zla, po kterém jeho Nevěsta sestoupí z nebe. Boží vítězství nad vzpourou zla bude mít podobu posledního soudu, a to po závěrečném kosmickém otřesu tohoto pomíjejícího světa.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1340 -  Poslední večeře, pascha-nová, eucharistie-ustanovení, křest, poslední přechod 2853 -  ďábel, Eva, Maria, Maria-nanebevzetí, Maria-neposkvrněné početí

Vybrané dle klíčových slov:

1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
678 - Poslední soud, milost-odmítání , bližní , nevíra , smýšlení srdce
682 - Poslední soud, milost-odmítání , smýšlení srdce , Ježíš Kristus-soudce  
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1040 - Poslední soud, Ježíš Kristus-slavný návrat , Boží-spravedlnost , Boží-láska , poslední cíl
1041 - Poslední soud, obrácení , Boží-bázeň , úsilí-o spravedlnost  
1059 - Poslední soud, skutky , Ježíš Kristus-soudce , lidé  
272 - zlo, Boží-všemohoucnost , moudrost , utrpení , zkoušky víry
385 - zlo, utrpení , zjevení , milost , sv.Augustin
679 - Ježíš Kristus-soudce, Poslední soud , milost-odmítání , věčná smrt , život-pozemský
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
309 - Bůh-Stvořitel, zlo , povolání-k štěstí , hřích , víra-křesťanská
310 - Bůh-Stvořitel, zlo , dokonalost , svoboda-člověka , dobro
311 - Bůh-Stvořitel, zlo , andělé , člověk , svoboda-člověka
312 - Boží-prozřetelnost, zlo , Boží všemohoucnost , dobro , milost
386 - dějiny-člověka, zlo , hříchy , člověk , vzpoura proti Bohu
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět
313 - Boží-prozřetelnost, dobro , zlo , spása , světci
1761 - mravnost, špatné skutky , zlo , život-mravní