Číslo paragrafu: 675

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"
Podnadpis (římská čísla):ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ
2. podnadpis:POSLEDNÍ ZKOUŠKA CÍRKVE
Před Kristovým příchodem musí církev projít závěrečnou zkouškou, která otřese vírou mnohých věřících. Pronásledování, které provází její putování po zemi, odhalí „tajemství nepravosti“ v podobě náboženského podvodu, přinášejícího lidem zdánlivé řešení jejich problémů za cenu odpadnutí od pravdy. Největším náboženským podvodem je antikristův podvod, to je falešné mesiášství, jímž člověk oslavuje sám sebe místo Boha a jeho Mesiáše, který přišel v těle.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

769 -  církev-dovršení, Ježíš Kristus-slavný návrat, církev-pronásledování, zkoušky, útěcha

Vybrané dle klíčových slov:

673 - eschatologie, Ježíš Kristus-slavný návrat , druhý příchod Krista-čas   
674 - Ježíš Kristus-slavný návrat, obrácení židů , eschatologie , vzkříšení z mrtvých , Boží-lid
681 - Ježíš Kristus-slavný návrat, konečné vítězství , dobro , zlo , Poslední soud
676 - antikrist, eschatologie , mesiášství-falešné , mileniarismus , mesiášství-politické
66 - zjevení, Ježíš Kristus-slavný návrat , konečná úmluva , rozvinout , víra
769 - církev-dovršení, Ježíš Kristus-slavný návrat , církev-pronásledování , zkoušky , útěcha
1040 - Poslední soud, Ježíš Kristus-slavný návrat , Boží-spravedlnost , Boží-láska , poslední cíl
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
2771 - církev, čas , eschatologie , eucharistie , modlitba
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
2816 - Boží-království, evangelium , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2817 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , krev , modlitba
2819 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2820 - Boží-království, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-slavný návrat , křesťané , kultura
2821 - blahoslavenství, Boží-království , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
1186 - kostel, otcovský dům , svět-budoucí , eschatologie  
2772 - církev, čas , eucharistie , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba
1200 - liturgie-jednota a odlišnost, tradice-liturgická , velikonoční tajemství , liturgie-odlišnost forem , Ježíš Kristus-slavný návrat
2612 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-příchod , Ježíš Kristus-slavný návrat