Číslo paragrafu: 673

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"
Podnadpis (římská čísla):ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ
2. podnadpis:KRISTŮV SLAVNÝ PŘÍCHOD, NADĚJE IZRAELE
Ode dne nanebevstoupení je Kristův příchod ve slávě blízký, i když není naší věcí vědět „čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil“ (Sk 1,7). Tento eschatologický příchod může nastat každým okamžikem, i když je „pozdržen“ — on i konečná zkouška, která mu bude předcházet.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1040 -  Poslední soud, Ježíš Kristus-slavný návrat, Boží-spravedlnost, Boží-láska, poslední cíl 1048 -  konec světa-čas, svět a hřích, vesmír-obnova, viditelný svět, svět a spravedlnost

Vybrané dle klíčových slov:

675 - eschatologie, církev-poslední zkouška , Ježíš Kristus-slavný návrat , mesiášství falešné , tajemství nepravosti
674 - Ježíš Kristus-slavný návrat, obrácení židů , eschatologie , vzkříšení z mrtvých , Boží-lid
681 - Ježíš Kristus-slavný návrat, konečné vítězství , dobro , zlo , Poslední soud
676 - antikrist, eschatologie , mesiášství-falešné , mileniarismus , mesiášství-politické
66 - zjevení, Ježíš Kristus-slavný návrat , konečná úmluva , rozvinout , víra
769 - církev-dovršení, Ježíš Kristus-slavný návrat , církev-pronásledování , zkoušky , útěcha
1040 - Poslední soud, Ježíš Kristus-slavný návrat , Boží-spravedlnost , Boží-láska , poslední cíl
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
2771 - církev, čas , eschatologie , eucharistie , modlitba
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
2816 - Boží-království, evangelium , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2817 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , krev , modlitba
2819 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2820 - Boží-království, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-slavný návrat , křesťané , kultura
2821 - blahoslavenství, Boží-království , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
1186 - kostel, otcovský dům , svět-budoucí , eschatologie  
2772 - církev, čas , eucharistie , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba
1200 - liturgie-jednota a odlišnost, tradice-liturgická , velikonoční tajemství , liturgie-odlišnost forem , Ježíš Kristus-slavný návrat
2612 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-příchod , Ježíš Kristus-slavný návrat