Číslo paragrafu: 668

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"
Podnadpis (římská čísla):ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ
2. podnadpis:KRISTUS JIŽ VLÁDNE PROSTŘEDNICTVÍM CÍRKVE…
„Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými“ (Řím 14,9). Kristovo nanebevstoupení znamená, že se svým lidstvím podílí na moci a vládě samotného Boha. Ježíš Kristus je Pán: má všechnu moc na nebi i na zemi. Je povýšen „vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly, panstva“, protože Otec „všechno podřídil pod jeho nohy“ (Ef 1,21-22). Kristus je Pán vesmíru i dějin. V něm nacházejí dějiny člověka, ale i celé stvoření své opětné soustředění jako v Hlavě, své transcendentní (přesažné) dovršení.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

450 -  Boží-svrchovanost, Bůh-Pán, Pán, Ježíš Kristus, křesťané 518 -  spása, dějiny spásy, hříchy, Ježíš Kristus-život a učení, sv.Irenej

Vybrané dle klíčových slov:

449 - Boží-moc, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , zmrtvýchvstání , Božská-přirozenost
1441 - odpuštění-hříchů, Boží-moc , autorita Boha , odpuštění  
661 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , vtělení , přístup k Otci , údy-Kristova těla
663 - Ježíš Kristus-oslavení, nanebevstoupení , soupodstatnost-s Otcem , pravice Otcova  
664 - Ježíš Kristus-moc a sláva, nanebevstoupení , Mesiáš-vláda , apoštolové-svědkové Kristovi slávy , národy
665 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-oslavené   
667 - Ježíš Kristus-přímluvce, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi   
672 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-povýšení , Mesiášovo království , poslední den
659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
660 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, Marie Magdalská , nanebevstoupení , Boží sláva , transcendence
447 - apoštolové, Bůh-Pán , Pán , Boží-moc  
697 - Duch svatý-symboly, oblak , světlo , proměnění na hoře , nanebevstoupení