Číslo paragrafu: 667

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "VSTOUPIL NA NEBESA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO"
Protože Ježíš Kristus vstoupil jednou provždy do nebeské svatyně, nepřestává se za nás přimlouvat jako prostředník, který nás ujišťuje, že na nás bude stále vylévat Ducha svatého.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

618 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , následování Krista , spoluvykupení , kříž
2574 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, modlitba , modlitby-přímluvné , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2674 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování , modlitba
661 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , vtělení , přístup k Otci , údy-Kristova těla
663 - Ježíš Kristus-oslavení, nanebevstoupení , soupodstatnost-s Otcem , pravice Otcova  
664 - Ježíš Kristus-moc a sláva, nanebevstoupení , Mesiáš-vláda , apoštolové-svědkové Kristovi slávy , národy
665 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-oslavené   
668 - Boží-moc, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-Pán vesmíru i dějin   
672 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-povýšení , Mesiášovo království , poslední den
1546 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , kněží , křest , pomazání-nemocných
659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
660 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, Marie Magdalská , nanebevstoupení , Boží sláva , transcendence
480 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-lékař , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , Ježíš z Nazareta , Kristus
771 - církev, církev-tajemství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , společenství-církevní , shromáždění
956 - přímluvy-svatých, církev-tři stavy , společenství-svatých , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , dobro
1544 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, jáhni , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , kněží
697 - Duch svatý-symboly, oblak , světlo , proměnění na hoře , nanebevstoupení
846 - cesta ke spáse, spása-mimo církev , církev-putující , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi
1361 - oběť chvály, eucharistie , chvála Boha , vykoupení , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi