Číslo paragrafu: 664

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "VSTOUPIL NA NEBESA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO"
Sedět po pravici Otce znamená zahájení Mesiášovy vlády, splněné vidění proroka Daniela o Synu člověka: Od věčného Boha „byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno“ (Dan 7,14). Od této chvíle se apoštolové stali svědky jeho království, které „bude bez konce“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

541 -  Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný, evangelium-hlásání, církev, obrácení

Vybrané dle klíčových slov:

661 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , vtělení , přístup k Otci , údy-Kristova těla
663 - Ježíš Kristus-oslavení, nanebevstoupení , soupodstatnost-s Otcem , pravice Otcova  
665 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-oslavené   
667 - Ježíš Kristus-přímluvce, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi   
668 - Boží-moc, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-Pán vesmíru i dějin   
672 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-povýšení , Mesiášovo království , poslední den
659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
660 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, Marie Magdalská , nanebevstoupení , Boží sláva , transcendence
60 - Boží-přísliby, Abrahám , národy , církev , shromáždit
1911 - člověk-důstojnost, lidské společenství , národy , obecné blaho , blahobyt
1915 - kultury-různost, lidské společenství , národy , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
57 - pýcha, Babylon , Boží-prozřetelnost , národy , pohanství
59 - Abrahám, Abram , požehnání , národy , Otec
1901 - autorita, lidská práva , lidské společenství , národy , občané, povinnosti
1941 - chudí, lidské společenství , mír , národy , sociální spravedlnost
2237 - láska, láska-k bližnímu , lidská práva , národy , obecné blaho
2241 - cizinci, láska , láska-k bližnímu , národy , občané, povinnosti
2281 - bližní, láska , láska-k bližnímu , národy , přirozenost-lidská
2309 - láska, láska-k bližnímu , mír , národy , obrana-oprávněná
2310 - láska, láska-k bližnímu , mír , národy , obrana-oprávněná