Číslo paragrafu: 660

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "VSTOUPIL NA NEBESA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO"
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
To, jak je v té době sláva Zmrtvýchvstalého zastřená, vysvítá z tajemného výroku k Marii Magdaléně: „Ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: ‘Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu’“ (Jan 20,17). To ukazuje, jak rozdílně se projevuje sláva vzkříšeného Krista a sláva Krista povýšeného na pravici Otce. Událost nanebevstoupení, současně historická i přesažná, označuje přechod od jedné ke druhé.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

661 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , vtělení , přístup k Otci , údy-Kristova těla
665 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-oslavené   
672 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-povýšení , Mesiášovo království , poslední den
666 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, údy-Kristova těla , naděje-na Boží království   
659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
662 - Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , velesvatyně , kříž , liturgie-zdroj
641 - apoštolové-zjevení, Marie Magdalská , Petr (apoštol) , zmrtvýchvstání , vzkříšení
663 - Ježíš Kristus-oslavení, nanebevstoupení , soupodstatnost-s Otcem , pravice Otcova  
664 - Ježíš Kristus-moc a sláva, nanebevstoupení , Mesiáš-vláda , apoštolové-svědkové Kristovi slávy , národy
667 - Ježíš Kristus-přímluvce, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi   
668 - Boží-moc, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-Pán vesmíru i dějin   
647 - zmrtvýchvstání-průběh, transcendence , vzkříšení , smysly , život-budoucí
656 - vzkříšení-historická událost, transcendence , zmrtvýchvstání , učedníci  
300 - Bůh-Stvořitel, dobro , transcendence , příčina , sv.Augustin
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
670 - Boží-království, Boží-plán (spásy) , církev-svatá , Ježíš Kristus-nanebevstoupení , poslední doba
1065 - amen, Ježíš Kristus-amen , Otcova láska , Boží sláva , ano
697 - Duch svatý-symboly, oblak , světlo , proměnění na hoře , nanebevstoupení
42 - přesažnost, očišťování , řeč víry , tajemství-Boží , transcendence
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence