Číslo paragrafu: 66

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Boží zjevení
Odstavec:Ježíš Kristus - „prostředník a plnost celého zjevení”
Podnadpis (římská čísla):Nebude už žádné jiné zjevení
„Křesťanské dílo spásy tedy jako nová a konečná úmluva nikdy nepomine a nemůžeme už očekávat nové veřejné zjevení před slavným příchodem našeho Pána Ježíše Krista (srov. 1 Tim 6,14 a Tit 2,13).“ Nicméně, i když je zjevení dokončeno, není úplně rozvinuto; bude úkolem křesťanské víry postupně během staletí proniknout jeho celý dosah.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

94 -  Poklad víry, rozvíjet, bádání teologické, Boží-slovo, Duch svatý

Vybrané dle klíčových slov:

674 - Ježíš Kristus-slavný návrat, obrácení židů , eschatologie , vzkříšení z mrtvých , Boží-lid
681 - Ježíš Kristus-slavný návrat, konečné vítězství , dobro , zlo , Poslední soud
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
182 - víra, Boží slovo , zjevení   
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
170 - víra, famulace vy , skutečnost , řeč-výry  
171 - víra, věnost , církev , Kristova slova , vyznání víry-apoštolské
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
180 - víra, dobrovolnost , lidské úkony , důstojnost-lověka  
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení