Číslo paragrafu: 656

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Předmětem víry ve vzkříšení je událost historicky dosvědčená učedníky, kteří se skutečně setkali se Zmrtvýchvstalým , a zároveň tajemně transcendentní (přesažná), poněvadž je vstupem Kristova lidství do Boží slávy.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

639 - vzkříšení-historická událost, tradice , Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , apoštol Pavel , svědectví-Písma
659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
595 - učedníci, Josef z Arimatie , farizejové , Nikodém , víra
949 - učedníci, apoštolské učení , bratrské společenství , lámání chleba , modlitba
647 - zmrtvýchvstání-průběh, transcendence , vzkříšení , smysly , život-budoucí
638 - evangélium, zmrtvýchvstání , vzkříšení , smrt , Boží-přísliby
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
1693 - hříchy, učedníci    
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
300 - Bůh-Stvořitel, dobro , transcendence , příčina , sv.Augustin
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
640 - hrob Ježíše Krista, prázdný hrob , zmrtvýchvstání , vzkříšení , Lazar
645 - Ježíš Kristus-vzkříšené tělo, vlastnosti-vzkříšeného těla , zmrtvýchvstání , vzkříšení , Kristus
728 - Duch svatý, Ježíš Kristus a Duch svatý , zmrtvýchvstání , potrava-duchovní  
1223 - Ježíš Kristus-život veřejný, apoštolové , zmrtvýchvstání , Ježíš Kristus-křest  
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
445 - apoštolové, Ježíš Kristus , Boží-Syn , zmrtvýchvstání , Boží-sláva
449 - Boží-moc, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , zmrtvýchvstání , Božská-přirozenost
641 - apoštolové-zjevení, Marie Magdalská , Petr (apoštol) , zmrtvýchvstání , vzkříšení