Číslo paragrafu: 651

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla):SMYSL A SPÁSOVOSNÝ DOSAH ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
„A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra“ (1 Kor 15,14). Vzkříšení je především potvrzením všeho, co Kristus vykonal a učil. Všechny pravdy, i ty, které jsou lidskému duchu nejméně dostupné, nacházejí své odůvodnění, jestliže Kristus svým zmrtvýchvstáním podal konečný důkaz své božské autority, jak to slíbil.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

129 -  Písmo svaté-jednota, Starý zákon, Nový zákon, katecheze-křesťanská, Písmo svaté-typologie 274 -  Boží-všemohoucnost, naděje, víra, rozum 

Vybrané dle klíčových slov:

648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
652 - Boží-přísliby, Boí slib-naplnění , vzkříšení , Písmo svaté  
60 - Boží-přísliby, Abrahám , národy , církev , shromáždit
729 - Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý , Duch svatý-poznání , Duch svatý-seslání  
834 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , církev , církev-katolická , církev-římská
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1817 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , ctnosti-božské , naděje , štěstí
1950 - Boží-přísliby, moudrost , mravní-zákon , výchova-Boží , zlo
2091 - Boží-přísliby, Boží-spravedlnost , dobro , dobrota , hříchy
2541 - Boží-přísliby, dobro , milost , srdce lidské , touha-po Bohu
2548 - Boží-přísliby, dobro , patření na Boha , štěstí , žádostivost
2561 - Boží-přísliby, modlitba , modlitby-prosebné , pramen-živé vody , spása
2573 - Boží-přísliby, Izrael , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2619 - Boží-přísliby, chvalozpěvy , Magnificat , Maria , modlitba
2787 - Boží-přísliby, Bůh-Otec , modlitba , modlitba-Páně , Nová smlouva