Číslo paragrafu: 649

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla):ZMRTVÝCHVSTÁNÍ - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
A co se týká Syna, ten uskutečnil vlastní vzkříšení svou božskou mocí. Ježíš oznamuje, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, zemřít a potom vstát z mrtvých (v činném významu slova). Na jiném místě výslovně prohlašuje: „Dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek … Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout“ (Jan 10,17-18). „Věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých“ (1 Sol 4,14).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
460 - přirozenost-božská, Syn člověka , Boží-Syn , vtělení , společenství-s Bohem
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista  , vykoupení , život-nový
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista    
1227 - Kristova smrt, vzkříšení , život-nový , ospravedlnění  
2741 - modlitba, vzkříšení    
787 - církev, církev-Tělo Kristovo , utrpení Ježíše Krista , eucharistie , tajemství-Božího království
1505 - utrpení-smysl, nemoce , utrpení Ježíše Krista , zlo-vykoupení , svět-spása
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých , utrpení Ježíše Krista , přímluva-církve  
2020 - oslava-Boha, ospravedlnění , utrpení Ježíše Krista , život-věčný  
653 - Boží-plán (spásy), Jeíšovo božství , vzkříšení , Syn člověka , tajemství-vtělení
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci , vzkříšení , světlo-víry , život
557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení , vzkříšení , prorok , Jeruzalém
627 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , vzkříšení   
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo