Číslo paragrafu: 647

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla):HISTORICKÁ I TRANSCENDENTNÍ UDÁLOST
2. podnadpis:ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JAKO TRANSCENDENTNÍ UDÁLOST
„Ó vskutku blažená noc“, zpívá velikonoční chvalozpěv, „ta jediná směla znát čas i hodinu, kdy Kristus vstal z říše zemřelých.“ Nikdo totiž nebyl očitým svědkem samotné události zmrtvýchvstání, a žádný evangelista je nepopisuje. Nikdo nemohl říci, jak proběhlo fyzicky. Tím méně byla smysly postižitelná jeho nejniternější podstata, přechod k jinému životu. I když je zmrtvýchvstání historickou událostí, zjistitelnou podle znamení prázdného hrobu a na základě skutečnosti, jednotlivých setkání apoštolů se vzkříšeným Kristem, nicméně tím, jak dějiny přesahuje a překonává, zůstává ústředním předmětem víry. To je důvod, proč se vzkříšený Kristus nedává poznat světu, ale svým učedníkům, „těm, kdo zároveň s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní před lidem jeho svědky“ (Sk 13,31).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1000 -  vzkříšení-mrtvých, tělo-oslavené-podoba, eucaristie, proměnění-těla 

Vybrané dle klíčových slov:

648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
1773 - smysly, vášně    
656 - vzkříšení-historická událost, transcendence , zmrtvýchvstání , učedníci  
1227 - Kristova smrt, vzkříšení , život-nový , ospravedlnění  
2741 - modlitba, vzkříšení    
300 - Bůh-Stvořitel, dobro , transcendence , příčina , sv.Augustin
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci , vzkříšení , světlo-víry , život
557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení , vzkříšení , prorok , Jeruzalém
627 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , vzkříšení   
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
638 - evangélium, zmrtvýchvstání , vzkříšení , smrt , Boží-přísliby
652 - Boží-přísliby, Boí slib-naplnění , vzkříšení , Písmo svaté  
653 - Boží-plán (spásy), Jeíšovo božství , vzkříšení , Syn člověka , tajemství-vtělení
654 - velikonoční tajemství, ospravedlnění , vzkříšení , vítězství-nad smrtí , Boží-děti