Číslo paragrafu: 646

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla):HISTORICKÁ I TRANSCENDENTNÍ UDÁLOST
2. podnadpis:STAV KRISTOVA VZKŘÍŠENÉHO LIDSTVÍ
Kristovo vzkříšení nebylo návratem k pozemskému životu, jak tomu bylo při vzkříšeních, která vykonal před velikonocemi, při vzkříšení Jairovy dcery, mládence z Naimu, Lazara. Tyto skutky byly zázračné události, ale osoby, které byly předmětem těchto zázraků, se Ježíšovou mocí vrátily do „obyčejného“ pozemského života. A po nějakém čase znovu zemřely. Kristovo vzkříšení je podstatně odlišné. On ve svém vzkříšeném těle přechází ze stavu smrti do jiného života, mimo čas a prostor. Ježíšovo tělo je při vzkříšení naplněno mocí Ducha svatého; ve stavu své slávy se podílí na božském životě, takže svatý Pavel může o Kristu říci, že je to „člověk z nebe“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

994 -  vzkříšení-mrtvých, Ježíš Kristus-vzkříšení a život, víra-záruka vzkříšení, poslední den  549 -  Boží-děti, hřích, zotročení, zlo, Ježíš Kristus-život veřejný

Vybrané dle klíčových slov:

989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
52 - světlo, život-božský , život-lidský , adoptyvní syny , odpověď
1325 - eucharistie, život-božský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie , lámání chleba  
639 - vzkříšení-historická událost, tradice , Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , apoštol Pavel , svědectví-Písma
991 - vzkříšení-mrtvých, víra-křesťanská , Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání   
2011 - vyhnanství, zásluhy , život-pozemský   
770 - církev, církev-tajemství , dějiny-církve , život-božský  
2686 - kněžství-služebné, modlitba , pramen-modlitby , život-božský , zdroj
2859 - Boží-království, modlitba , modlitba-Páně , život-pozemský , basileia
640 - hrob Ježíše Krista, prázdný hrob , zmrtvýchvstání , vzkříšení , Lazar
679 - Ježíš Kristus-soudce, Poslední soud , milost-odmítání , věčná smrt , život-pozemský