Číslo paragrafu: 626

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS "BYL POHŘBEN"
2. podnadpis:KRISTOVO TĚLO V HROBĚ
Protože „Původce života“, který byl zabit, je také ten Živý, „který byl vzkříšen“, je třeba, aby božská osoba Božího Syna zůstala nadále spojena se svou duší i se svým tělem, oddělenými od sebe smrtí: „Jediná osoba nebyla rozdělena na dvě osoby tím, že se při Kristově smrti oddělila duše od těla; neboť Kristovo tělo i duše existovaly v osobě Slova od samého začátku stejným způsobem; a ve smrti, ačkoliv jedno odděleno od druhého, zůstalo obojí spojeno se stejnou a jedinou osobou Slova.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

470 -  Ježíš Kristus, božství, lidství, přirozenost, Nejsvětější Trojice 650 -  duše-Kristova, přirozenost-božská, smrt, vzkříšení 

Vybrané dle klíčových slov:

630 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , oddělení duše od těla , smrt  
624 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , sestoupení do pekel , velikonoční tajemství , Bílá sobota
627 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , vzkříšení   
629 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , vykoupení   
650 - duše-Kristova, přirozenost-božská , smrt , vzkříšení  
640 - hrob Ježíše Krista, prázdný hrob , zmrtvýchvstání , vzkříšení , Lazar
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
476 - lidství-Kristovo, tělo-Kristovo , Ježíš Kristus , obrazy-Krista , koncily
1339 - eucharistie-ustanovení, velikonoční beránek , tělo-Kristovo , krev-Kristova , Nová smlouva
1384 - svaté přijímání, život , tělo-Kristovo , krev-Kristova , eucharistie-svátost
467 - bludy, hypostaze , monofyzité , duše-Kristova , koncily
477 - Bůh-neviditelný, Ježíš Kristus , obrazy-Krista , tělo-Kristovo , Kristus
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo