Číslo paragrafu: 59

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Boží zjevení
Odstavec:Etapy zjevení
Podnadpis (římská čísla):Bůh vyvolil Abraháma
Bůh, aby shromáždil rozptýlené lidstvo, vyvolil Abráma a povolal ho z jeho země, z jeho příbuzenstva a z domu jeho otce, aby z něho udělal Abraháma, to znamená „otce mnohých národů“ (Gn 17,5): „Skrze tebe dojdou požehnání všecky národy země“ (Gn 12,3 LXX).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

145 -  víra, Abraham, Boží výzva, Země zaslíbená, oběť syna 2570 -  Abrahám, Abram, Boží-přísliby, Boží-věrnost, mlčení

Vybrané dle klíčových slov:

1716 - Abrahám, Abram , blahoslavenství , Boží-přísliby , přilnutí
1819 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , ctnosti , ctnosti-božské
2569 - Abrahám, Abram , modlitba , náboženství , Starý zákon
2570 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , Boží-věrnost , mlčení
2571 - Abrahám, Abram , Boží-plán (spásy) , Boží-přísliby , úradek
2635 - Abrahám, Abram , církev , modlitba , modlitby-církve
2676 - Abrahám, Abram , andělé , archa , bytosti-duchové
2810 - Abrahám, Abram , Boží-jméno , Boží-přísliby , modlitba
146 - Abrahám, víra , poslušnost víry , spravedlnost , otec věřících
706 - Abrahám, Boží-přísliby , Duch svatý , přísaha , zaslíbení
1541 - Abram, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné
1078 - požehnání, klanění , Otec , Bůh-Stvořitel , díkuvzdání
1082 - požehnání, liturgie , dar-Ducha svatého , Slovo  
1245 - požehnání, požehnání-matky    
60 - Boží-přísliby, Abrahám , národy , církev , shromáždit
144 - poslušnost víry, Abrahám , Maria , pravda , Písmo svaté
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
1218 - voda-život, požehnání , Duch Boží  , Stará smlouva
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti