Číslo paragrafu: 574

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Již na počátku Ježíšovy veřejné činnosti se někteří farizeové a někteří Herodovi přívrženci dohodli s kněžími a zákoníky, že ho dají usmrtit. Někteří zlovolní lidé podezřívali Ježíše kvůli některým skutkům, že je posedlý zlým duchem. Je obviňován z rouhání a z falešného prorokování, tedy z náboženských zločinů. které Zákon trestal smrtí ukamenováním.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

530 -  útěk do Egypta, zavraždění neviňátek, Ježíš Kristus, pronásledování, nepřijetí 591 -  Ježíš Kristus-Boží Syn, velerada, nevíra, obrácení, Ježíš Kristus-utrpení a smrt

Vybrané dle klíčových slov:

575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
587 - vykoupení, farizejové , chrám jeruzalémský , Zákon , Ježíš Kristus-vykupitel
2613 - celníci, farizejové , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba
595 - učedníci, Josef z Arimatie , farizejové , Nikodém , víra
2054 - Boží-přikázání, desatero , farizejové , láska , láska-k bližnímu
579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Izrael , farizejové , Židé