Číslo paragrafu: 549

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:ZNAMENÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ
Ježíš vykonal jasná mesiášská znamení tím, že osvobodil některé lidi od pozemského zla hladu, nespravedlnosti, nemoci a smrti; nicméně nepřišel odstranit všechna vezdejší zla, nýbrž osvobodit lidi od nejtěžšího otroctví, totiž od hříchu, který jim brání v jejich povolání Božích dětí a po lidské stránce je nejrůznějším způsobem zotročuje.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1503 -  nemoce, uzdravení, Ježíš Kristus-lékař, láska, soucit 440 -  Ježíš Kristus, kříž, Mesiáš, Petr (apoštol), důstojnost-královská

Vybrané dle klíčových slov:

1692 - Boží-děti, modlitba , povolání , přirozenost-božská , stvoření (proces)
2784 - Boží-děti, Bůh-Otec , krása , modlitba , modlitba-Páně
2785 - Boží-děti, Bůh-Otec , důvěra , horlivost , modlitba
2786 - Boží-děti, Bůh-Otec , modlitba , modlitba-Páně , Otec
2798 - Boží-děti, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
402 - hřích, smrt , spása , odsouzení-lidstva , ospravedlnění
420 - hřích, Ježíš Kristus , milost , dobro  
272 - zlo, Boží-všemohoucnost , moudrost , utrpení , zkoušky víry
385 - zlo, utrpení , zjevení , milost , sv.Augustin
1223 - Ježíš Kristus-život veřejný, apoštolové , zmrtvýchvstání , Ježíš Kristus-křest  
1097 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti , eucharistie , kultura , shromáždění-liturgické
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
761 - církev-svolávání Božího lidu, hřích , jedota-s Bohem , Boží plán(spásy)  
309 - Bůh-Stvořitel, zlo , povolání-k štěstí , hřích , víra-křesťanská
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
310 - Bůh-Stvořitel, zlo , dokonalost , svoboda-člověka , dobro
311 - Bůh-Stvořitel, zlo , andělé , člověk , svoboda-člověka
312 - Boží-prozřetelnost, zlo , Boží všemohoucnost , dobro , milost
386 - dějiny-člověka, zlo , hříchy , člověk , vzpoura proti Bohu
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání