Číslo paragrafu: 531

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ A SKRYTÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA SKRYTÉHO ŽIVOTA
Větší část svého života Ježíš sdílel úděl valné většiny lidí: každodenní život, navenek zcela obyčejný, život práce rukou, židovský náboženský život, podřízený Božímu zákonu, život ve společenství. O celém tomto období je nám zjeveno, že Ježíš „poslouchal“ své rodiče a že „prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí“ (Lk 2,52).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2427 -  hospodářská činnost, krádež, láska, láska-k bližnímu, práce

Vybrané dle klíčových slov:

532 - Ježíš Kristus-život skrytý, čtvrté přikázání , synovská odevzdanost , Josef , Maria
533 - Ježíš Kristus-život skrytý, oslava-lidské práce , rodiný život , mlčení , Pavel VI.
534 - Ježíš Kristus-život skrytý, chrám jeruzalémský , nalezení v chrámě , Josef , Maria
2167 - práce, mzdy , odbory , profese , zaměstnání
475 - vůle-kristova, poslušnost-Kristova , Ježíš Kristus , přirozenost , spása
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova , trpící-Služebník , ospravedlnění , nepravost
378 - člověk, práce , ráj , spolupráce , námaha
2460 - krádež, práce , mzdy , odbory , profese
512 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-život skrytý , tajemství-vtělení , tajemství-velikonoc
1940 - lidské společenství, majetek-rozdílení , práce , sociální spravedlnost , solidarita
2403 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , rozvoj-společnosti
2404 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , prozřetelnost
2405 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , solidarita
480 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-lékař , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , Ježíš z Nazareta , Kristus
2239 - dobro, láska , láska-k bližnímu , občané, povinnosti , podřízenost
2184 - Den Páně, klid , kultura , odpočinek , práce
2427 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , práce
2428 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , práce
2834 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , požehnání-smysl , práce
2598 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta