Číslo paragrafu: 526

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ A SKRYTÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:TAJEMSTVÍ VÁNOC
„Být jako děti“ ve vztahu k Bohu, to je podmínka pro vstup do království; proto je třeba se ponížit a stát se malým, ba víc: je třeba se „narodit znovu“ (Jan 3,7), narodit se z Boha, abychom se stali „Božími dětmi“ (Jan 1,12). Vánoční tajemství se v nás naplňuje, když „jsme dotvářeni v podobu Krista“. Vánoce jsou tajemstvím této „podivuhodné výměny“: „Podivuhodná záměna: Stvořitel člověka se stal jedním z nás a narodil se z panny; přijal účast na našem lidství a nám dal účast na svém božství.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

460 -  přirozenost-božská, Syn člověka, Boží-Syn, vtělení, společenství-s Bohem

Vybrané dle klíčových slov:

525 - Ježíš Kristus-narození, vánoce , pastýři , chudoba , mudrci
470 - Ježíš Kristus, božství , lidství , přirozenost , Nejsvětější Trojice
505 - Ježíš Kristus-nový Adam, přijetí za Boží děti , narození-z Boha , život-z Boha , Maria-panenství
1171 - liturgický rok, svátky , tajemství-vtělení , Vánoce , zjevení Páně
537 - křest, Ježíš Kristus-křest , křesťané , narození-z Boha , Boží-děti
464 - bludy, Ježíš Kristus , vtělení , božství , lidství