Číslo paragrafu: 520

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):CELÝ KRISTŮV ŽIVOT JE TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:NAŠE SPOJENÍ S JEŽÍŠOVÝMI TAJEMSTVÍMI
V celém svém životě se Ježíš ukazuje jako náš vzor: je „dokonalým člověkem!, který nás vybízí, abychom se od něho učili a následovali ho: svým ponížením nám dal příklad k následování, svou modlitbou nás přivádí k modlitbě, svou chudobou nás vyzývá, abychom dobrovolně přijali strádání a pronásledování.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

459 -  láska, Ježíš Kristus, svatost, láska-k bližnímu, následování Krista 359 -  Adam, člověk, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-nový Adam, sv.Petr Chryzolog 2607 -  Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, modlitba, modlitba-Kristova, Stará smlouva

Vybrané dle klíčových slov:

521 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , tajemství vtělení , člověk , sv.Jan Eudes
2029 - následování Krista    
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
2544 - chudoba, chudoba srdce , statky (majetek) , učedníci , utrpení
932 - život-zasvěcený, následování Krista , svět-současný , tajemství-vykoupení , duch-blahoslavenství
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení , Písmo svaté , Slovo-vtělené , Nový zákon
512 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-život skrytý , tajemství-vtělení , tajemství-velikonoc
516 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , tajemství-vtělení , utrpení Ježíše Krista , zjevení
517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , poslušnost , zmrtvýchvstaní
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
567 - Boží-království, Ježíš Kristus-život a učení , církev , Petr(apoštol) , klíče království
578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Židé , Svátek smíření , chybování
579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Izrael , farizejové , Židé
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Boží-Syn , prokletí-Zákona , hříchy