Číslo paragrafu: 507

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:"…SKRZE DUCHA SVATÉHO PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY"
Podnadpis (římská čísla):…NARODIL SE Z MARIE PANNY
2. podnadpis:MARIINO PANENSKÉ MATEŘSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU
Maria je zároveň panna i matka, protože je obrazem a nejdokonalejším uskutečněním církve: „Církev ? se stává přijetím Božího slova také matkou: kázáním a křtem totiž rodí k novému a nesmrtelnému životu děti počaté z Ducha svatého a zrozené z Boha. A je také panna, protože neporušeně a čistě zachovává věrnost slíbenou Snoubenci.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

967 -  Maria-Matka církve, Maria-vzor víry a lásky, oslava-Panny Marie, Maria-předobraz církve  149 -  kříž, Maria, Boží slovo, víra, zkouška

Vybrané dle klíčových slov:

498 - Maria-panenství, panenské početí , mýty , tajemství víry , sv.Ignác Antinochijský
499 - Maria-panenství, vždy Panna , Boží Syn , narození-Kristovo  
500 - Maria-panenství, bratři-Ježíšovi , Ježíšovi příbuzní , Panna Maria-děti  
808 - církev-matka, církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-umučení a smrt , krev Kristova  
1667 - církev-matka, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , bohoslužba
2016 - církev-matka, naděje , svatost , vytrvalost , život-víry
496 - panenské početí, Maria-panenství , Boží-Syn , Duch svatý , sv.Ignác Antinochijský
503 - Otec-Ježíšův, Maria-panenství , přirozenost-božská , přirozenost-lidská , Boží-Syn
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
2040 - církev, církev-matka , církev-učitelský úřad , křesťané , potrava-duchovní
2212 - bližní, církev-matka , láska , láska-k bližnímu , příbuzenství
488 - Maria-předurčení, Maria , Maria-panenství , svoboda , spolupráce-s Bohem
502 - panenské početí, Boží-plán (spásy) , Maria-panenství , vykupitelské dílo , Panna Maria
723 - Duch svatý, Panna Maria , Maria-panenství , Maria-působení Ducha svatého  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
813 - Boží-lid, církev , církev-jednota , církev-matka , církev-katolická
1249 - křest, křest-dospělých , život-víry , církev-matka  
505 - Ježíš Kristus-nový Adam, přijetí za Boží děti , narození-z Boha , život-z Boha , Maria-panenství