Číslo paragrafu: 505

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:"…SKRZE DUCHA SVATÉHO PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY"
Podnadpis (římská čísla):…NARODIL SE Z MARIE PANNY
2. podnadpis:MARIINO PANENSKÉ MATEŘSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU
Ježíš, nový Adam, zahajuje svým panenským početím nové zrození adoptivních dětí uskutečněné vírou v Duchu svatém. „Jak se to stane?“ (Lk 1,34). Účast na božském životě nepochází „z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha“ (Jan 1,13). Přijetí tohoto života je panenské, protože je člověku zcela darován Duchem. Snubní smysl lidského povolání ve vztahu k Bohu se dokonale naplňuje Mariiným panenským mateřstvím.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1265 -  nové stvoření, Boží dítě, údy-Kristova těla, přirozenost-božská 

Vybrané dle klíčových slov:

504 - Ježíš Kristus-nový Adam, Ježíš Kristus-nový Adam , Maria , lidství-Kristovo , Duch Svatý
539 - Ježíš Kristus-nový Adam, Adam , láska-k Bohu , Ježíš Kristus-pokušení , Izrael
498 - Maria-panenství, panenské početí , mýty , tajemství víry , sv.Ignác Antinochijský
499 - Maria-panenství, vždy Panna , Boží Syn , narození-Kristovo  
500 - Maria-panenství, bratři-Ježíšovi , Ježíšovi příbuzní , Panna Maria-děti  
507 - Maria-panenství, Maria-matka , církev-snoubenka , církev-matka , život-nesmrtelný
411 - Eva, Ježíš Kristus-nový Adam , dědičný hřích , Maria-nová Eva , neposlušnost
1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti , svátosti-spásy , spása  
2009 - Boží-spravedlnost, přijetí za Boží děti , přirozenost-božská , zásluhy , život-věčný
496 - panenské početí, Maria-panenství , Boží-Syn , Duch svatý , sv.Ignác Antinochijský
503 - Otec-Ježíšův, Maria-panenství , přirozenost-božská , přirozenost-lidská , Boží-Syn
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem , přijetí za Boží děti , seslání Ducha svatého , pomazání olejem
1110 - chvála Boží, požehnání-zdroj , přijetí za Boží děti , liturgie  
1709 - člověk, člověk-Boží obraz , přijetí za Boží děti , život-mravní , lidé
2740 - modlitba, modlitba-Kristova , přijetí za Boží děti , srdce Ježíšovo  
526 - Ježíš Kristus-narození, Vánoce , narození-z Boha , lidství , božství
488 - Maria-předurčení, Maria , Maria-panenství , svoboda , spolupráce-s Bohem
502 - panenské početí, Boží-plán (spásy) , Maria-panenství , vykupitelské dílo , Panna Maria