Číslo paragrafu: 498

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:"…SKRZE DUCHA SVATÉHO PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY"
Podnadpis (římská čísla):…NARODIL SE Z MARIE PANNY
2. podnadpis:MARIINO BOŽSKÉ MATEŘSTVÍ
Mlčení Markova evangelia a listů Nového zákona o Mariině panenském početí působilo někdy rozpaky. Tak mohly vyvstávat pochybnosti, zda se nejedná o legendy nebo o teologické konstrukce, které nechtějí vypovídat o skutečné historické události. Na to lze odpovědět: Víra v panenské početí Ježíše narazila na prudký odpor, posměch nebo nepochopení od nevěřících, židů i pohanů: nebyla tedy nijak motivována pohanským bájeslovím nebo nějakým přizpůsobením dobovým názorům. Smysl této události je dostupný jen pohledu víry, která ji vidí v oné „vnitřní souvislosti, jež spojuje navzájem všechna tajemství“, v celku Kristových tajemství, od vtělení až po jeho velikonoční tajemství. O této souvislosti svědčí již svatý Ignác Antiochijský: „Kníže tohoto světa neznal Mariino panenství a její porod, stejně jako smrt Páně: tři vznešená tajemství, která se uskutečnila v Božím mlčení.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

90 -  články víry, hierarchie-pravd, učení křesťanské, víra, Kristova tajemství 2717 -  modlitba, modlitby-vnitřní, oheň, svět-budoucí, ticho

Vybrané dle klíčových slov:

499 - Maria-panenství, vždy Panna , Boží Syn , narození-Kristovo  
500 - Maria-panenství, bratři-Ježíšovi , Ježíšovi příbuzní , Panna Maria-děti  
507 - Maria-panenství, Maria-matka , církev-snoubenka , církev-matka , život-nesmrtelný
496 - panenské početí, Maria-panenství , Boží-Syn , Duch svatý , sv.Ignác Antinochijský
502 - panenské početí, Boží-plán (spásy) , Maria-panenství , vykupitelské dílo , Panna Maria
497 - panenské početí, Izaiáš-proroctví , Boží-přísliby , Maria , Josef
503 - Otec-Ježíšův, Maria-panenství , přirozenost-božská , přirozenost-lidská , Boží-Syn
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
488 - Maria-předurčení, Maria , Maria-panenství , svoboda , spolupráce-s Bohem
723 - Duch svatý, Panna Maria , Maria-panenství , Maria-působení Ducha svatého  
505 - Ježíš Kristus-nový Adam, přijetí za Boží děti , narození-z Boha , život-z Boha , Maria-panenství