Číslo paragrafu: 477

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:SYN BOŽÍ SE STAL ČLOVĚKEM
Podnadpis (římská čísla):JAK JE BOŽÍ SYN ČLOVĚKEM?
2. podnadpis:KRISTOVO PRAVÉ TĚLO
Církev zároveň vždy uznávala, že v Ježíšově těle „se nám zjevil neviditelný Bůh“. Vždyť individuální rysy Kristova těla jsou výrazem božské osoby Božího Syna. On totiž rysy svého lidského těla přijal za své do té míry, že jejich vyobrazení na posvátném obraze může být předmětem úcty, neboť věřící, který uctívá Kristův obraz, „uctívá v něm osobu, jež je na něm znázorněna“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1701 - Bůh-neviditelný, Bůh-Stvořitel , Bůh-Spasitel , člověk , člověk-Boží obraz
2502 - Bůh-neviditelný, Bůh-Spasitel , klanění , krása , Maria-Matka Boží
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
480 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-lékař , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , Ježíš z Nazareta , Kristus
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská