Číslo paragrafu: 475

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:SYN BOŽÍ SE STAL ČLOVĚKEM
Podnadpis (římská čísla):JAK JE BOŽÍ SYN ČLOVĚKEM?
2. podnadpis:KRISTOVA LIDSKÁ VŮLE
Církev obdobným způsobem na šestém ekumenickém koncilu prohlásila, že Kristus má z přirozenosti dvojí vůli a dvojí jednání božské a lidské, nikoli protikladné, nýbrž spolupracující, takže Slovo, které se stalo tělem, chtělo lidsky v poslušnosti k svému Otci všechno, o čem pro naši spásu božsky rozhodlo s Otcem a s Duchem svatým. Lidská vůle Kristova „je poslušná Otci a bez zpěčování a odporu se podřizuje jeho všemohoucí vůli.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2008 -  zásluhy, život-křesťanský, křesťanství, uvedení do křesťanského života  2824 -  Boží-vůle, modlitba, modlitba-Páně, sedm proseb, tělo Kristovo

Vybrané dle klíčových slov:

470 - Ježíš Kristus, božství , lidství , přirozenost , Nejsvětější Trojice
452 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-jméno , záchrana , spása , hříchy
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , člověk , Mesiáš  
448 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , Pán , klanění , úcta-k Bohu