Číslo paragrafu: 460

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:SYN BOŽÍ SE STAL ČLOVĚKEM
Podnadpis (římská čísla):PROČ SE SLOVO STALO TĚLEM
Slovo se stalo tělem, abychom měli „účast na božské přirozenosti“ (2 Petr 1,4): „Vždyť to je důvod, proč se Slovo stalo člověkem a Boží Syn synem člověka: aby se člověk stal Božím Synem tím, že vstoupí do společenství se Slovem a dostane tak božské synovství.“ „Vždyť Boží Syn se stal člověkem, aby nás učinil Bohem.“ „Jednorozený Boží Syn, chtěje nás učinit účastnými svého božství, vzal na sebe naši přirozenost, aby, když se stal člověkem, z lidí učinil bohy.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1265 -  nové stvoření, Boží dítě, údy-Kristova těla, přirozenost-božská  1391 -  svaté přijímání-ovoce, Ježíš Kristus-důvěrné spojení, život-věčný, vzkříšení  1988 -  milost, ospravedlnění, přirozenost-božská, víno, vzkříšení

Vybrané dle klíčových slov:

442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
456 - Boží-Syn, Maria , Maria-Matka Boží , tělo , spása
479 - vtělení, Boží-Syn , Ježíš Kristus , přirozenost-lidská , přrozenost-božská
262 - vtělení, soupodstatnost , Bůh-Otec , Syn Boží , Nejsvětější Trojice
461 - vtělení, přirozenost-lidská , otroctví , spása , tajemství-vtělení
481 - přirozenost-lidská, přirozenost-božská , Ježíš Kristus , Boží-Syn  
254 - trojjedinost, přirozenost-božská , Nejsvětější trojice , jednota-božská , odlišnost
650 - duše-Kristova, přirozenost-božská , smrt , vzkříšení  
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský
1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný   
649 - moc-nad životem, Syn člověka , utrpení Ježíše Krista , vzkříšení  
458 - Boží-láska, Boží-Syn , láska , vtělení , život-věčný
240 - Bůh-Otec, Boží-Syn , Ježíš Kristus-Syn Boží , zjevení , vztah
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , člověk , Mesiáš  
443 - Mesiáš, Boží-Syn , velerada , Ježíš Kristus , nadpřirozenost
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn , oběť , hříchy , smíření-s Bohem
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
494 - Maria-nová Eva, Boží-Syn , hříchy , spása , poslušnost víry
554 - proměnění-Páně, Boží-Syn , Ježíš Kristus-proměnění , Mesiáš-utrpení