Číslo paragrafu: 458

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:SYN BOŽÍ SE STAL ČLOVĚKEM
Podnadpis (římská čísla):PROČ SE SLOVO STALO TĚLEM
Slovo se stalo tělem, abychom tak poznali Boží lásku: „V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho“ (1 Jan 4,9). „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

219 -  Boží-láska, Izrael, láska, Syn Boží, nevěrnost

Vybrané dle klíčových slov:

218 - Boží-láska, láska , nevěrnost , Izrael , proroci
220 - Boží-láska, Láska , věčnost , smilování  
219 - Boží-láska, Izrael , láska , Syn Boží , nevěrnost
221 - Boží-láska, Bůh-láska , plnost časů , tajemství-Boží , Syn Boží
231 - Boží-láska, zjevení , PRAVDA , slitování , milost
604 - Boží-láska, Ježíš Kristus , oběť-na kříži , usmíření , láska-k Bohu
2793 - Boží-láska, Bůh-Otec , modlitba , modlitba-Páně , rozdělení-lidí
442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
456 - Boží-Syn, Maria , Maria-Matka Boží , tělo , spása
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2122 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2133 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2134 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2136 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2110 - láska, láska-k Bohu , neřesti , pověra , Boží-láska
2137 - láska, láska-k Bohu , svoboda , svoboda náboženská , Boží-láska
2139 - láska, láska-k Bohu , simonie , svatokrádež , Boží-láska
2141 - láska, láska-k Bohu , obrazy posvátné , tajemství-vtělení , Boží-láska