Číslo paragrafu: 446

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):PÁN - HOSPODIN
V řeckém překladu starozákonních knih je nevýslovné jméno, jímž se Bůh zjevil Mojžíšovi, JHVH, přeloženo výrazem „Kyrios“ (Pán). Od té doby se výraz Hospodin (Pán)stává nejčastějším jménem přímo pro označení božství Boha Izraele. V tomto hutném smyslu užívá Nový zákon titulu „Pán“ jak pro Otce, tak - a to je novinka - i pro Ježíše, který je tím uznáván za Boha.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

209 -  Boží-jméno, Adonai, Bůh-Pán, čtení Písma, úcta-k Bohu

Vybrané dle klíčových slov:

206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
209 - Boží-jméno, Adonai , Bůh-Pán , čtení Písma , úcta-k Bohu
211 - Boží-jméno, JSEM , Boží-věrnost , hříchy , Ježíš Kristus
432 - Boží-jméno, vtělení , vykoupení , vzývání Boha , Ježíš Kristus
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
213 - Boží-jméno, Bůh-věčný , JSEM , dokonalost-bytí , plnost-bytí
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
433 - Boží-jméno, krev Kristova , oběť-Starého zákona , oběti , smíření
2142 - Boží-jméno, náboženství , zbožnost , svoboda náboženská  
2143 - Boží-jméno, důvěrný vztah s Bohem , klanění , oslava-Boha , paměť církve
2144 - Boží-jméno, klanění , strach , tajemství-Boží , vize
2145 - Boží-jméno, kázání , svědectví-o Bohu , úcta-k Bohu , homilie
2146 - Boží-jméno, Maria , Maria-Matka církve , Panna Maria  
2147 - Boží-jméno, sliby , spravedlnost , věrnost-člověka  
2148 - Boží-jméno, klení , otroctví , rouhání , úcta-k Bohu
2149 - Boží-jméno, klení , úcta-k Bohu   
2150 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu  
2151 - Boží-jméno, křivá přísaha , lež , přísaha , úcta-k Bohu