Číslo paragrafu: 437

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):KRISTUS
Anděl zvěstoval pastýřům Ježíšovo narození jako narození Mesiáše slíbeného Izraeli: „V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán“ (Lk 2,11). Od samého počátku je tím, „kterého Otec posvětil a poslal na svět“ (Jan 10,36), počatý jako „svatý“ v Mariině panenském lůně. Bůh vyzval Josefa, aby přijal Marii, „svou manželku“, která byla těhotná, „vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého“ (Mt 1,20), aby se tak Ježíš, „nazývaný Kristus“, narodil Josefově manželce jako potomek z Davidova mesiášského rodu (Mt 1,16).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

486 -  Duch svatý, Boží-Syn, Ježíš Kristus, Maria-matka Boží  525 -  Ježíš Kristus-narození, vánoce, pastýři, chudoba, mudrci

Vybrané dle klíčových slov:

242 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus , soupodstatnost , koncil-Nicejský , koncil-Cařihradský
79 - Bůh-Otec, Duch svatý , hlas-evangelia , věřící , Snoubenka(církev)
199 - Bůh-Otec, vyznání víry , nejdůležitější , Desatero , přikázání
238 - Bůh-Otec, Bůh-Stvořitel , náboženství , smlouva , chudí
239 - Bůh-Otec, otcovství , důvěrný vztah s Bohem , chybování , rodiče
240 - Bůh-Otec, Boží-Syn , Ježíš Kristus-Syn Boží , zjevení , vztah
2367 - Bůh-Otec, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
2777 - Bůh-Otec, důvěra , hořící keř , liturgie-římská , modlitba
2780 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
2781 - Bůh-Otec, klanění , modlitba , modlitba-Páně , požehnání
2782 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , přijetí za Boží děti , Otec
2783 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , služebníci Boha , Otec
2789 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Páně , oslava-Boha
2790 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Páně , Otec
2791 - Bůh-Otec, křest , modlitba , modlitba-Páně , obecné blaho
2792 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , rozdělení-lidí , Otec
2797 - Bůh-Otec, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , Otec
2802 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská