Číslo paragrafu: 434

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠ
Ježíšovo zmrtvýchvstání oslavuje jméno Boha Spasitele, neboť právě Ježíšovo jméno plně dokazuje svrchovanou moc „Jména nad každé jiné jméno“ (Flp 2,9). Zlí duchové se jeho jména bojí a Ježíšovi učedníci v jeho jménu konají zázraky; vždyť Otec jim dá všechno, oč ho prosí v Ježíšově jménu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2812 -  Boží-jméno, Bůh-Spasitel, kněžství, modlitba, modlitba-Páně 1614 -  manželství-nerozlučitelnost, smysl-pro manželství, srdce, svátost manželství, svátosti

Vybrané dle klíčových slov:

131 - Boží-síla, Boží-slovo , křesťané , Písmo svaté , potrava-duchovní
828 - Boží-síla, církev , církev-jednota , církev-svatá , dějiny-církve
1992 - Boží-síla, Boží-spravedlnost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , křest , milost
2567 - Boží-síla, Bůh-Stvořitel , modlitba , modloslužba , stvořitel
2778 - Boží-síla, Bůh-Otec , důvěra , důvěra-synovská , modlitba
2855 - Boží-síla, doxologie , klanění , modlitba , modlitba-Páně
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn , oběť , hříchy , smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy , odpuštění-hříchů , Ježíš Kristus-Boží Syn  
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
1702 - Bůh-Spasitel, člověk , člověk-Boží obraz , lidé , lidská bytost
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř , modlitba , modlitba-předobraz , soucit
2584 - Bůh-Spasitel, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , sedm proseb
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská