Číslo paragrafu: 427

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
2. podnadpis:ÚSTŘEDNÍ BOD KATECHEZE: KRISTUS
„Při katechezi se učí o Kristu, vtěleném Slovu a Božím Synu, a všechno ostatní se vztahuje k němu; ? jen Kristus učí, zatímco každý druhý to činí jen v té míře, v jaké je jeho tlumočníkem tím, že umožňuje, aby Kristus učil jeho ústy ? Každý katecheta by měl na sebe vztahovat tajemná Ježíšova slova: ‘Moje učení není moje, ale toho, který mě poslal’ (Jan 7,16).“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2145 -  Boží-jméno, kázání, svědectví-o Bohu, úcta-k Bohu, homilie 876 -  služba-církve, dobrovolnost-Kristovy oběti, služebníci Krista, přirozenost-služebníků 

Vybrané dle klíčových slov:

426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , člověk , Mesiáš  
448 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , Pán , klanění , úcta-k Bohu
452 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-jméno , záchrana , spása , hříchy
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
454 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-Syn Boží , Boží-Syn , křesťanství , vztah-k Bohu