Číslo paragrafu: 42

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk je schopen spojení s Bohem
Odstavec:Jak mluvit o Bohu?
Bůh přesahuje každého tvora. Je tedy třeba očišťovat naši řeč od všeho, co je v ní omezujícího, obrazného a nedokonalého, abychom nesměšovali Boha „nevýslovného, nepochopitelného, neviditelného, nepostižitelného“ s našimi lidskými představami. Naše lidská slova jsou vždy nedostatečná k vyjádření Božího tajemství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

212 -  Boží-jméno, Izrael, Bůh-věčný, neměnost, dějiny 300 -  Bůh-Stvořitel, dobro, transcendence, příčina, sv.Augustin 370 -  dokonalost, duch, člověk, pohlavnost, sexualita

Vybrané dle klíčových slov:

1474 - očišťování, Boží děti , život-křesťanský , společenství-křesťanů  
185 - řeč víry, společenství-věřících , víra , vyznání víry , vyznání víry-apoštolské
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
1393 - svaté přijímání-ovoce, očišťování , odpuštění-hříchů , hříchy  
40 - omezenost, řeč víry , lidské poznání , tvor , poznání-Boha
43 - nemožnost, řeč víry , nekonečnost , nepochopitelnost , vztah
647 - zmrtvýchvstání-průběh, transcendence , vzkříšení , smysly , život-budoucí
656 - vzkříšení-historická událost, transcendence , zmrtvýchvstání , učedníci  
1723 - blaženost, dobro , očišťování , popularita , pramen-dobra
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
2527 - čistota, mravnost , očišťování , radostná zvěst , život
69 - Bůh-zjevený, člověk , tajemství-Boží   
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
1117 - svátosti-ustanovení, svátosti-církve , tajemství-Boží , svátosti-počet , svátosti a Duch svatý
300 - Bůh-Stvořitel, dobro , transcendence , příčina , sv.Augustin
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
710 - Boží-plán (spásy), nevěrnost , Boží-věrnost , očišťování , vyhnanství
856 - pohané, dobro , misie , očišťování , poznání-pravdy
1428 - obrácení-druhé, obrácení-ke Kristu , hříchy , očišťování , svátost pokání a smíření
2711 - modlitba, modlitby-vnitřní , oběti , očišťování , srdce-chudoba