Číslo paragrafu: 417

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Adam a Eva předali svému potomstvu lidskou přirozenost poraněnou jejich prvním hříchem, a tedy zbavenou prvotní svatosti a spravedlnosti. Tato ztráta se nazývá „prvotní hřích“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

399 - Adam, Eva , prvotní svatost , stach , žárlivost Boží
2361 - Adam, Eva , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
388 - Adam, hřích-prvotní , člověk , Ježíš Kristus-Vykupitel , milost
416 - Adam, prvotní svatost , prarodiče , hřích-prvotní , lidstvo
359 - Adam, člověk , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-nový Adam , sv.Petr Chryzolog
1736 - Adam, cizoložství , nevědomost , svíce , ženy
411 - Eva, Ježíš Kristus-nový Adam , dědičný hřích , Maria-nová Eva , neposlušnost
55 - hřích-prvotní, pád-člověka , lidské pokolení , slitování , smlouva
405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka , vina osobní , žádostivost , křest
418 - hřích-prvotní, nevědomost , utrpení , smrt , žádostivost
1714 - hřích-prvotní, hříchy , mravní-zákon , Adamův hřích , hřích dědičný
539 - Ježíš Kristus-nový Adam, Adam , láska-k Bohu , Ježíš Kristus-pokušení , Izrael
489 - ženy-svaté, Eva , Maria , spása , příslib-Boží
490 - církevní otcové, Eva , Maria-matka Boží , souhlas-Mariin , anděl-Gabriel
2618 - beránek, Eva , krev Kristova , Maria , Maria-nová Eva
2853 - ďábel, Eva , Maria , Maria-nanebevzetí , Maria-neposkvrněné početí
379 - člověk, hřích-prvotní , prarodiče , ráj , milost-prvotní spravedlnosti
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
403 - náklonnost ke zlému, hřích-prvotní , hřích-osobní , křest-dětí , odpuštění hříchu
406 - pelagianismus, hřích-prvotní , náklonnost ke zlému , koncily , reformace