Číslo paragrafu: 411

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):"TYS HO NENECHAL NAPOSPAS SMRTI"
Křesťanská tradice vidí v tomto úryvku zvěst o „novém Adamovi“, který svou poslušností „až k smrti na kříži“ (Flp 2,8) více než dostatečně odčinil Adamovu neposlušnost. Kromě toho četní Otcové a učitelé církve vidí v ženě, ohlašované v „protoevangeliu“, Kristovu matku Marii, jako „novou Evu“. Vždyť ona jako první a jedinečným způsobem měla prospěch z vítězství nad hříchem, jehož dobyl Kristus: byla totiž uchráněna jakékoli poskvrny dědičného hříchu a během svého pozemského života se ze zvláštní Boží milosti nedopustila žádného hříchu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

359 -  Adam, člověk, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-nový Adam, sv.Petr Chryzolog 615 -  dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, smíření-s Bohem, neposlušnost, oběť-na kříži 491 -  Maria-neposkvrněné početí, Neposkvrněné početí, hříchy, zásluhy, Pius IX.

Vybrané dle klíčových slov:

504 - Ježíš Kristus-nový Adam, Ježíš Kristus-nový Adam , Maria , lidství-Kristovo , Duch Svatý
505 - Ježíš Kristus-nový Adam, přijetí za Boží děti , narození-z Boha , život-z Boha , Maria-panenství
539 - Ježíš Kristus-nový Adam, Adam , láska-k Bohu , Ježíš Kristus-pokušení , Izrael
494 - Maria-nová Eva, Boží-Syn , hříchy , spása , poslušnost víry
726 - Maria-nová Eva, Duch svatý , Maria-Matka Boží , letnice  
2515 - neposlušnost, poslušnost víry , rozum , smysly , tělo
2618 - beránek, Eva , krev Kristova , Maria , Maria-nová Eva
399 - Adam, Eva , prvotní svatost , stach , žárlivost Boží
417 - Adam, Eva , hřích-prvotní , prvotní svatost  
489 - ženy-svaté, Eva , Maria , spása , příslib-Boží
490 - církevní otcové, Eva , Maria-matka Boží , souhlas-Mariin , anděl-Gabriel
2361 - Adam, Eva , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
2853 - ďábel, Eva , Maria , Maria-nanebevzetí , Maria-neposkvrněné početí
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce
397 - důvěra, hřích-první , neposlušnost , hříchy , svoboda-zneužití
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy , neposlušnost , Boží-dar , oběť-Starého zákona
1862 - hříchy, hříchy-všední , neposlušnost , poslušnost víry , hříchy-lehké
70 - svědectví-o Bohu, prarodiče , Adam , Eva , spása
359 - Adam, člověk , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-nový Adam , sv.Petr Chryzolog