Číslo paragrafu: 407

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):PRVNOTNÍ HŘÍCH
2. podnadpis:TVRDÝ BOJ
Učení o prvotním hříchu - úzce související s vykoupením, které uskuteční Kristus - poskytuje obraz i jasný úsudek o situaci člověka a jeho činnosti ve světě. Hříchem prvních lidí získal ďábel nad člověkem jakousi nadvládu; člověk však přesto zůstává svobodný. Prvotní hřích má za následek „otročení pod mocí toho, kdo vládne smrtí, totiž ďábla“. Popírat, že člověk má poraněnou přirozenost, náchylnou ke zlu, je příčinou velkých omylů v oblasti výchovy, politiky, sociální činnosti a v oblasti mravní.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2015 -  askeze, blahoslavenství, dokonalost, duchovní boj, duchovní pokrok 2852 -  ďábel, lež, modlitba, modlitba-Páně, sedm proseb 1888 -  dobro, lidské společenství, společenské změny, společnost občanská, spravedlnost

Vybrané dle klíčových slov:

55 - hřích-prvotní, pád-člověka , lidské pokolení , slitování , smlouva
405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka , vina osobní , žádostivost , křest
418 - hřích-prvotní, nevědomost , utrpení , smrt , žádostivost
1714 - hřích-prvotní, hříchy , mravní-zákon , Adamův hřích , hřích dědičný
403 - náklonnost ke zlému, hřích-prvotní , hřích-osobní , křest-dětí , odpuštění hříchu
160 - svoboda, víra , násilí , svědomí , svědectv
1036 - svoboda, odpovědnost , peklo , těsná brána , temnota
406 - pelagianismus, hřích-prvotní , náklonnost ke zlému , koncily , reformace
379 - člověk, hřích-prvotní , prarodiče , ráj , milost-prvotní spravedlnosti
388 - Adam, hřích-prvotní , člověk , Ježíš Kristus-Vykupitel , milost
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
408 - hřích-osobní, hřích-prvotní , hříchy , svět  
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
2061 - desatero, otroctví , Písmo svaté , svět-pozemský , tresty-za hřích
414 - ďábel, svoboda , andělé , satan , pád-andělů
56 - smlouva-s Noemem, dějiny , hřích-prvotní , lidské pokolení , potopa
390 - člověk, dějiny-člověka , hřích-prvotní , pád-člověka , vina
417 - Adam, Eva , hřích-prvotní , prvotní svatost  
1707 - člověk, člověk-Boží obraz , hřích-prvotní , pokušení , světlo
1846 - andělé, bytosti-duchové , hřích-prvotní , hříchy , hříšníci