Číslo paragrafu: 403

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):PRVNOTNÍ HŘÍCH
2. podnadpis:NÁSLEDKY ADAMOVA HŘÍCHU PRO LIDSTVO
Po vzoru svatého Pavla církev vždy učila, že nesčetné utrpení, jež lidi tíží, a lidskou náklonnost ke zlému a ke smrti nelze pochopit bez jejich souvislosti s Adamovou vinou a bez přihlédnutí ke skutečnosti, že Adam nám předal hřích, jímž jsme nakaženi od narození a který je „smrtí duše“. V důsledku této jistoty víry církev uděluje křest na odpuštění hříchů také dětem, které se ještě nedopustily osobních hříchů.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2606 -  Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, modlitba, modlitba-Kristova, přímluvy-Ježíše Krista 1250 -  křest-dětí, padlá přirozenost , milost spásy, temnota

Vybrané dle klíčových slov:

55 - hřích-prvotní, pád-člověka , lidské pokolení , slitování , smlouva
405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka , vina osobní , žádostivost , křest
418 - hřích-prvotní, nevědomost , utrpení , smrt , žádostivost
1714 - hřích-prvotní, hříchy , mravní-zákon , Adamův hřích , hřích dědičný
408 - hřích-osobní, hřích-prvotní , hříchy , svět  
1250 - křest-dětí, padlá přirozenost  , milost spásy , temnota
1251 - křest-dětí, křeťanští rodiče    
1252 - křest-dětí, tradice-církevní , křest-dětí-původ   
406 - pelagianismus, hřích-prvotní , náklonnost ke zlému , koncily , reformace
407 - ďábel-nadvláda nad člověkem, hřích-prvotní , náklonnost ke zlému , otroctví , svoboda
379 - člověk, hřích-prvotní , prarodiče , ráj , milost-prvotní spravedlnosti
388 - Adam, hřích-prvotní , člověk , Ježíš Kristus-Vykupitel , milost
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
1261 - křest, křest-dětí , cesta ke spáse , děti  
1437 - pokání, odpuštění hříchů , zbožnost , bohopocta-úkony , modlitba
56 - smlouva-s Noemem, dějiny , hřích-prvotní , lidské pokolení , potopa
390 - člověk, dějiny-člověka , hřích-prvotní , pád-člověka , vina
417 - Adam, Eva , hřích-prvotní , prvotní svatost  
1707 - člověk, člověk-Boží obraz , hřích-prvotní , pokušení , světlo
1846 - andělé, bytosti-duchové , hřích-prvotní , hříchy , hříšníci