Číslo paragrafu: 400

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):PRVNOTNÍ HŘÍCH
2. podnadpis:PRVNÍ HŘÍCH ČLOVĚKA
Soulad, ve kterém žili první lidé díky prvotní spravedlnosti, je zničen; vláda duchovních schopností duše nad tělem je podlomena; spojení muže a ženy je podrobeno napětím; jejich vztahy budou poznamenány žádostivostí a sklonem k panování jednoho nad druhým. Soulad s tvorstvem je rozbit: viditelné stvoření se člověku odcizilo a stalo se mu nepřítelem. Vinou člověka je stvoření „podrobeno nicotnosti“ (Řím 8,20). A konečně se uskuteční následek ohlášený pro případ neposlušnosti: člověk se navrátí do země, z níž byl vzat. Do lidských dějin vstupuje smrt.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1607 -  dychtivost, láska, láska-manželská, povolání-k manželství, přirozenost-lidská 2514 -  bližní, statky (majetek), tělo, touha, tradice-katolická 602 -  beránek-Boží, Boží-plán (spásy), oběť Kristova, hříchy, Ježíš Kristus-utrpení a smrt 1008 -  smrt, Bůh-Stvořitel, odplata za hřích, poslední nepřítel 

Vybrané dle klíčových slov:

1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
1022 - smrt, soud-soukromý , očišťování-duše , nebeská blaženost , zavržení
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
2332 - duše, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost
1711 - duše, duše-duchová , rozum   
2562 - duše, liturgické úkony , modlitba , smlouva , srdce lidské
409 - dějiny, dobro , duchovní boj , temnota , život-lidský
2084 - dějiny, Izrael , láska , láska-k Bohu , Boží-láska
2112 - dějiny, láska , láska-k Bohu , modloslužba , plyteismus
2439 - dějiny, krádež , láska , láska-k bližnímu , národy
997 - vzkříšení-těla, smrt , duše , tělo-oslavené  
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
402 - hřích, smrt , spása , odsouzení-lidstva , ospravedlnění
413 - ďábel, smrt , závist , svět