Číslo paragrafu: 399

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):PRVNOTNÍ HŘÍCH
2. podnadpis:PRVNÍ HŘÍCH ČLOVĚKA
Písmo ukazuje dramatické následky této první neposlušnosti. Adam a Eva okamžitě ztrácejí milost prvotní svatosti. Mají strach z Boha, o němž si udělali falešnou představu jako o Bohu, který je žárlivý na své výsady.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

417 - Adam, Eva , hřích-prvotní , prvotní svatost  
2361 - Adam, Eva , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
416 - Adam, prvotní svatost , prarodiče , hřích-prvotní , lidstvo
359 - Adam, člověk , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-nový Adam , sv.Petr Chryzolog
388 - Adam, hřích-prvotní , člověk , Ježíš Kristus-Vykupitel , milost
1736 - Adam, cizoložství , nevědomost , svíce , ženy
411 - Eva, Ježíš Kristus-nový Adam , dědičný hřích , Maria-nová Eva , neposlušnost
539 - Ježíš Kristus-nový Adam, Adam , láska-k Bohu , Ježíš Kristus-pokušení , Izrael
489 - ženy-svaté, Eva , Maria , spása , příslib-Boží
490 - církevní otcové, Eva , Maria-matka Boží , souhlas-Mariin , anděl-Gabriel
2618 - beránek, Eva , krev Kristova , Maria , Maria-nová Eva
2853 - ďábel, Eva , Maria , Maria-nanebevzetí , Maria-neposkvrněné početí
70 - svědectví-o Bohu, prarodiče , Adam , Eva , spása
384 - člověk, prvotní spravedlnost , prvotní svatost , život-šťastný , ráj
584 - chrám jeruzalémský, horlivost , žárlivost Boží , úcta-k chrámu