Číslo paragrafu: 393

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):PÁD ANDĚLŮ
Jestliže hřích andělů nemůže být odpuštěn, pak je tomu tak pro neodvolatelný charakter, který má jejich rozhodnutí, a ne pro nedostatek nekonečného Božího milosrdenství. „Po pádu už nemají možnost litovat, tak jako už nemohou litovat lidé po smrti.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1033 -  neláska k Bohu, těžký hřích, peklo, smrt-ve smrtelném hříchu, věčné oddělení od Boha 1034 -  peklo, neuhasitelný oheň, odsouzení, duše  1035 -  peklo, oddělení od Boha, tresty-pekelné, štěstí  1036 -  svoboda, odpovědnost, peklo, těsná brána, temnota 1037 -  předurčení, peklo, svoboda, modlitba-za hříšníky, pokání 1022 -  smrt, soud-soukromý, očišťování-duše, nebeská blaženost, zavržení

Vybrané dle klíčových slov:

2538 - ďábel, lítost , srdce lidské , svět-smrti , údy-církve
414 - ďábel, svoboda , andělé , satan , pád-andělů
392 - ďábel, hříchy , lež , pád-andělů , andělé
394 - ďábel, svědectví-Písma , Ježíš Kristus , vrah , neposlušnost
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
2482 - ďábel, lež , pravda , úmysly , satan
2850 - ďábel, démoni , modlitba , modlitba-Kristova , modlitba-Páně
2852 - ďábel, lež , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2853 - ďábel, Eva , Maria , Maria-nanebevzetí , Maria-neposkvrněné početí
2854 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , peklo , podsvětí
2864 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , zlo , Otčenáš
1451 - lítost, svátost pokání a smíření , bolest ducha , předsevzetí , kajícník
391 - andělé, Satan , ďábel , pád-andělů , závist
2851 - andělé, bytosti-duchové , ďábel , démoni , modlitba
1994 - andělé, bytosti-duchové , milost , ospravedlnění , pád-andělů
328 - andělé, bytosti-duchové , tradice , Písmo svaté  
329 - andělé, bytosti-duchové , přirozenost , duch , služba
330 - andělé, bytosti-duchové , rozum , vůle , dokonalost
331 - andělé, stvoření , spása , Syn člověka , služba-Bohu
332 - andělé, Boží-plán (spásy) , spása , anděl Gabriel , služba-Bohu