Číslo paragrafu: 39

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk je schopen spojení s Bohem
Odstavec:Jak mluvit o Bohu?
Tím, že církev zastává názor, že lidský rozum je schopen poznat Boha, vyjadřuje svou důvěru, že může mluvit o Bohu ke všem lidem a také se všemi lidmi. Toto přesvědčení je východiskem jejího dialogu s ostatními náboženstvími, s filosofií a vědami, a také s nevěřícími a s ateisty.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

851 -  cesta ke spáse, církev-evangelizace, poznání-pravdy, spása-všeobecnost, misie

Vybrané dle klíčových slov:

684 - Bůh-poznání, Duch svatý , Nejsvětější Trojice , epifanie-Boha , výchova-Boží
2197 - Bůh-poznání, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
2583 - Bůh-poznání, epikleze , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2614 - Bůh-poznání, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2751 - Bůh-poznání, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
177 - důvěra, víra , PRAVDA , osoba  
227 - důvěra, trpělivost , protivenství , strach , sv.Terezie od Ježíše
397 - důvěra, hřích-první , neposlušnost , hříchy , svoboda-zneužití
1917 - důvěra, kultura , lidské společenství , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2086 - důvěra, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2115 - důvěra, láska , láska-k Bohu , magie , odevzdání se
2119 - důvěra, láska , láska-k Bohu , pochybnosti-o víře , úcta-k Bohu
2390 - důvěra, intimita člověka , láska , láska-k bližnímu , rodina
2486 - důvěra, lež , násilí , pravda , společnost občanská
2579 - důvěra, chvála Boha , lítost , Mesiáš , modlitba
2620 - důvěra, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2677 - důvěra, hříšníci , Maria , modlitba , modlitba-Mariina
2728 - důvěra, hříšníci , modlitba , nezaslouženost , smutek
2734 - důvěra, důvěra-synovská , modlitba , modlitby-prosebné , přímluvy
2739 - důvěra, modlitba , srdce-obrácení