Číslo paragrafu: 380

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:ČLOVĚK
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„Člověka jsi stvořil k svému obrazu a svěřil jsi mu celý svět, aby vládl nade vším tvorstvem a sloužil jedině tobě, svému Stvořiteli.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
381 - člověk, člověk-Boží obraz , lidé , Ježíš Kristus , Boží Syn
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
1709 - člověk, člověk-Boží obraz , přijetí za Boží děti , život-mravní , lidé
1704 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , dokonalost , duše
1705 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , rozum , svoboda
1707 - člověk, člověk-Boží obraz , hřích-prvotní , pokušení , světlo
1708 - člověk, člověk-Boží obraz , ďábel , utrpení Ježíše Krista , život-duchovní
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
383 - člověk, muž a žena , společenství-osobní , lidé , Bůh-Stvořitel
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
1879 - člověk, lidské společenství , společnost občanská , lidé , lidská bytost
1892 - člověk, instituce-společenské , lidské společenství , lidé , lidská bytost
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
374 - člověk, přátelství-s Bohem , ráj , Bůh-Stvořitel , nové stvoření
1747 - člověk, člověk-důstojnost , svíce , důstojnost , lidé
1947 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , důstojnost , lidé
382 - člověk, duše , jednota-duše a těla , nesmrtelnost , Bůh-stvořitel
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život