Číslo paragrafu: 376

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:ČLOVĚK
Podnadpis (římská čísla):ČLOVĚK V RÁJI
Všechny rozměry života byly posíleny vyzařováním této milosti. Pokud by byl člověk zůstával v důvěrném přátelství s Bohem, neměl ani zemřít, ani trpět. Vnitřní harmonie lidské osoby, soulad mezi mužem a ženou, a konečně harmonie mezi prvním párem a celým stvořením vytvářely stav nazývaný „prvotní spravedlnost“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1008 -  smrt, Bůh-Stvořitel, odplata za hřích, poslední nepřítel  1502 -  nemoce, hříchy, Izrael, obrácení, utrpení

Vybrané dle klíčových slov:

377 - člověk, ráj , rozum , sebeovládání , smysly
374 - člověk, přátelství-s Bohem , ráj , Bůh-Stvořitel , nové stvoření
378 - člověk, práce , ráj , spolupráce , námaha
379 - člověk, hřích-prvotní , prarodiče , ráj , milost-prvotní spravedlnosti
384 - člověk, prvotní spravedlnost , prvotní svatost , život-šťastný , ráj
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti  
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
367 - člověk, duch , duše , život-nadpřirozený , dualita
368 - člověk, srdce , tradice-církevní , hlubina bytí , svoboda-člověka
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda