Číslo paragrafu: 36

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk je schopen spojení s Bohem
Odstavec:Poznání Boha podle církve
„Svatá církev, naše matka, zastává a učí, že Bůh, počátek a cíl všech věcí, může být s jistotou poznán ze stvořených věcí přirozeným světlem lidského rozumu.“ Bez této schopnosti by člověk nemohl přijmout Boží zjevení. Člověk má tuto schopnost, protože je stvořen „k Božímu obrazu“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

355 -  člověk, člověk-Boží obraz, muž a žena, Bůh-Stvořitel, svět-duchový

Vybrané dle klíčových slov:

889 - církev-učitelský úřad, nadpřirozený smysl pro víru , neomylnost církve , smysl pro víru , víra-apoštolská
890 - církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti , neomylnost církve , mravy a víra , omyl
892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad , papež , biskupové , neomylnost církve
1554 - církev-učitelský úřad, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2366 - církev-učitelský úřad, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
2663 - církev-učitelský úřad, kultura , modlitba , modlitba-tradice , tradice-církevní
68 - Bůh-zjevený, člověk , dar , život-smysl , odpověď
69 - Bůh-zjevený, člověk , tajemství-Boží   
73 - Bůh-zjevený, Ježíš Kristus-Syn Boží , Boží-Syn , Slovo , definitivní
204 - Bůh-zjevený, Boží-jméno , hořící keř , Stará smlouva , Nová smlouva
39 - Bůh-poznání, důvěra , církev , církev-učitelský úřad , dialog
684 - Bůh-poznání, Duch svatý , Nejsvětější Trojice , epifanie-Boha , výchova-Boží
2197 - Bůh-poznání, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
2583 - Bůh-poznání, epikleze , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2614 - Bůh-poznání, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2751 - Bůh-poznání, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
1592 - církev, církev-učitelský úřad , kněží , kněžství-služebné , správa-pastorální
1792 - autorita církve, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , obrácení
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve