Číslo paragrafu: 359

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:ČLOVĚK
Podnadpis (římská čísla):"K BOŽÍMU OBRAZU"
„Je skutečností, že tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtěleného slova“. „O dvou lidech prohlásil svatý apoštol, že dali počátek lidskému pokolení, totiž o Adamovi a o Kristovi. ? První Adam, praví apoštol, byl stvořen jako lidská bytost, jež přijala život; poslední je bytostí duchovní, jež dává život. První byl stvořen tímto posledním a dostal od něho duši, aby mohl žít ? Druhý Adam vtiskl svůj obraz prvnímu Adamovi, když ho formoval. A to je důvod, proč na sebe vzal jeho postavení a přijal jeho jméno; aby nedopustil zatracení toho, kterého učinil podle svého obrazu. První Adam a poslední Adam: první začal, poslední nikdy neskončí. Protože ten poslední je ve skutečnosti první, jak to sám řekl: ‘Já jsem První i Poslední.’“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1701 -  Bůh-neviditelný, Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel, člověk, člověk-Boží obraz 388 -  Adam, hřích-prvotní, člověk, Ježíš Kristus-Vykupitel, milost 411 -  Eva, Ježíš Kristus-nový Adam, dědičný hřích, Maria-nová Eva, neposlušnost

Vybrané dle klíčových slov:

388 - Adam, hřích-prvotní , člověk , Ježíš Kristus-Vykupitel , milost
399 - Adam, Eva , prvotní svatost , stach , žárlivost Boží
416 - Adam, prvotní svatost , prarodiče , hřích-prvotní , lidstvo
417 - Adam, Eva , hřích-prvotní , prvotní svatost  
1736 - Adam, cizoložství , nevědomost , svíce , ženy
2361 - Adam, Eva , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
381 - člověk, člověk-Boží obraz , lidé , Ježíš Kristus , Boží Syn
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti  
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
367 - člověk, duch , duše , život-nadpřirozený , dualita